پایش لحظه ای ، پایش آنلاین محیط زیست

ایستگاه اداره محیط زیست سنندج

تلفن:
آدرس:
پارامترهای تحت پایش: NO,NO2,NOx,O3,SO2
شرح خدمات: نصب و راه اندازی سامانه پایش آنلاین رایپا

ایستگاه میدان آزادی سنندج

تلفن:
آدرس:
پارامترهای تحت پایش: CO,NO2,NOx,O3,SO2
شرح خدمات: نصب و راه اندازی سامانه پایش آنلاین رایپا

ايستگاه سنجش کيفي هواي سقز

تلفن:
آدرس:
پارامترهای تحت پایش: CO,Dust Concentration,Flow,Humidity,NO,NO2,NOx,O3,Temperature
شرح خدمات: نصب و راه اندازی سامانه پایش آنلاین رایپا

پتروشيمي قائدبصير

تلفن:0372348-3402-3422
آدرس:گلپايگان، کليومتر 10 جاده خمين
پارامترهای تحت پایش: Dust Concentration
شرح خدمات: نصب و راه اندازی سامانه پایش آنلاین و سنسور غبار پیزو الکتریک

سپنتا

تلفن:02166250483-6
آدرس:تهران - کيلومتر 9 جاده قديم کرج - نرسيده به کمربندي - خ شهيد باقري -جنب شرکت پارس آرين
پارامترهای تحت پایش: PH
شرح خدمات: نصب و راه اندازی سامانه پایش آنلاین رایپا و سنسور پساب

سيمان زاوه

تلفن:05323633411
آدرس:
پارامترهای تحت پایش: CO,Dust Concentration,O2,Opacity
شرح خدمات: نصب و راه اندازی سامانه پایش آنلاین غبار CO و CO2 و O2

سيمان شرق

تلفن:05112643720
آدرس:
پارامترهای تحت پایش: Dust Concentration
شرح خدمات: نصب و راه اندازی سامانه پایش آنلاین غبار

سيمان غرب

تلفن:08312333335-9
آدرس:کيلومتر 12 جاده باختران - همدان
پارامترهای تحت پایش: Dust Concentration
شرح خدمات: نصب و راه اندازی سامانه پایش آنلاین غبار

سيمان هرمزگان

تلفن:3223079- (763 98+)
آدرس:بندرخمير - صندوق پستي 311-79315
پارامترهای تحت پایش: Dust Concentration
شرح خدمات: نصب و راه اندازی سامانه پایش آنلاین غبار

شرکت ملي سرب و روي ايران

تلفن:02417295058
آدرس:زنجان - كيلو متر 12 جاده قديم زنجان - تهران
پارامترهای تحت پایش: Dust Concentration
شرح خدمات: نصب و راه اندازی سامانه پایش آنلاین غبار

فروسيليس غیر فعال

تلفن:02313352231
آدرس:سمنان کيلومتر 11 جاده سمنان دامغان مقابل شهرک صنعتي
پارامترهای تحت پایش: CO,CO2,Opacity
شرح خدمات: نصب و راه اندازی سامانه پایش آنلاین غبار و سنسور غبار سنج

فولاد صنعت بناب

تلفن:02187700096
آدرس:شهرک صنعتي بناب بلوار صنعت ميدان صنعت فولاد صنعت بناب
پارامترهای تحت پایش: Dust Concentration,DUST FLOW
شرح خدمات: درحال راه اندازی

قند و شکر شاهرود

تلفن:02733319000-3
آدرس:شاهرود ميدان هفتم تير انتهاي جاده مغان
پارامترهای تحت پایش: BOD,COD,PH,Temperature
شرح خدمات: نصب و راه اندازی سامانه پایش آنلاین و سیستم آنالایزر پساب پارامترهای BODو CODوpH و Temperature

کلران

تلفن:02313352203-4
آدرس:سمنان سمنان شهرک صنعتي شرق بلوار وشش خ 16
پارامترهای تحت پایش: CO
شرح خدمات: نصب و راه اندازی سامانه پایش آنلاین رایپا و سنسور اندازه گیری CO

هاکوپيان

تلفن:02188821413
آدرس:تهران - دماوند - رودهن - بومهن - خ. قدرتي (عسگري) - خ. فروردين - پ. 106
پارامترهای تحت پایش: PH
شرح خدمات: نصب و راه اندازی سامانه پایش آنلاین رایپا و سنسور پساب

آذر مرواريد جم الوند

تلفن:
آدرس:سمنان شهرک ايوانکي
پارامترهای تحت پایش: TVOC
شرح خدمات: نصب و راه اندازی سامانه پایش آنلاین برای مجموعه گازهای بنزن تولوئن- اتیل بنزن -زایلن (Total VOC)

آريان اطلس

تلفن:
آدرس:
پارامترهای تحت پایش: TVOC
شرح خدمات: نصب و راه اندازی سامانه پایش آنلاین برای مجموعه گازهای بنزن تولوئن- اتیل بنزن -زایلن (Total VOC)

آريان اطلس1

تلفن:
آدرس:
پارامترهای تحت پایش:
شرح خدمات: نصب و راه اندازی سامانه پایش آنلاین برای مجموعه گازهای بنزن تولوئن- اتیل بنزن -زایلن (Total VOC)

آرين سديد

تلفن:
آدرس:
پارامترهای تحت پایش: TVOC
شرح خدمات: نصب و راه اندازی سامانه پایش آنلاین برای مجموعه گازهای بنزن تولوئن- اتیل بنزن -زایلن (Total VOC)

ایستگاه پایش مرکزی اداره محیط زیست سایت 3

تلفن:06152117066
آدرس:ایستگاه پایش مرکزی اداره محیط زیست سایت 3
پارامترهای تحت پایش: Baro Pressure,BENZENE,CO,Elevation,EthylBenzene,Humidity,M+P-XAYLEN,NO,NO2,NOx,O3,O-XYLENE,PM10,SO2,Solar,Sonic Temp,Temperature,TOLUENE,Wind Direction,Wind Speed
شرح خدمات:

ایستگاه کنترل کیفی هوای اسلام آباد غرب

تلفن:08345233820
آدرس:میدان شهید بهشتی
پارامترهای تحت پایش: Cyc.CONC,Flow,Per.CONC,PM1,PM10
شرح خدمات:

ایستگاه کنترل کیفی هوای قصر شیرین

تلفن:08342420743
آدرس:میدان مهدیه بلوار خسروی
پارامترهای تحت پایش: Flow,PM10
شرح خدمات:

ایستگاه کنترل کیفی هوای کنگاور

تلفن:08348234280
آدرس:کنگاور بلوار انقلاب اداره میراث فرهنگی
پارامترهای تحت پایش: Flow,PM10,PM2.5
شرح خدمات:

ايستگاه پايش تصفيه آب بانه

تلفن:
آدرس:
پارامترهای تحت پایش: BOD,COD,DO,EC,NH4,N-NO3,OIL,PH,P-PO4,Temperature,TSS,TURB
شرح خدمات: نصب و راه اندازی سامانه پایش آنلاین رایپا

ايستگاه پايش درياچه زريبار

تلفن:
آدرس:
پارامترهای تحت پایش: BOD,COD,DO,EC,NH4,NO3,PAH,PH,PO4,Temperature,TOC,TURB
شرح خدمات: نصب و راه اندازی سامانه پایش آنلاین رایپا

ايستگاه کنترل کيفي هواي پاوه

تلفن:08346136811
آدرس:پاوه ميدان فرمانداري
پارامترهای تحت پایش: PM10,PM2.5
شرح خدمات:

بهين بازآفرين البرز

تلفن:02324883742-3
آدرس:سمنان شهرک صنعتي ايوانکي بلوار آزادي خيابان پژوهش پژوهش4 ايمن شير
پارامترهای تحت پایش: Dust Concentration
شرح خدمات: نصب و راه اندازی سامانه پایش آنلاین رایپا و سنسور غبار پیزو الکتریک

پارس بوتیل

تلفن:035111111
آدرس:
پارامترهای تحت پایش: Dust Concentration
شرح خدمات: نیاز به گراویمتری

پارسيان پارت پاسارگاد

تلفن:02533675601
آدرس:قم، کيلومتر ?? جاده قم - دليجان، منطقه صنعتي نيزار صندوق پستي ????-?????
پارامترهای تحت پایش: Dust Concentration
شرح خدمات:

پالايشگاه شيراز

تلفن:
آدرس:
پارامترهای تحت پایش: CO
شرح خدمات:

پايانه نفتي شمال

تلفن:
آدرس:
پارامترهای تحت پایش: BOD,COD,TSS
شرح خدمات:

پترو زرين پالايش ايرانيان

تلفن:02324774780
آدرس:کيلومتر 50جاده تهران گرمسار شهرک صنعتي جنت آباد ميدان نسترن دست چپ اولين قطعه
پارامترهای تحت پایش: TVOC
شرح خدمات: نصب و راه اندازی سامانه پایش آنلاین برای مجموعه گازهای بنزن تولوئن اتیل بنزن زایلن (VOC)

پتروشیمی خارک

تلفن:09122306802
آدرس:خارک پتروشیمی خارک
پارامترهای تحت پایش:
شرح خدمات:

پتروشيمي تبريز

تلفن:04121148305
آدرس:تبريز - جاده اختصاصي بتروشيمي
پارامترهای تحت پایش: TVOC
شرح خدمات:

پتروشيمي خارک

تلفن:09127611408
آدرس:جزيره خارک چپتروشيمي خارک
پارامترهای تحت پایش: COD,DO,EC,PH,TURB
شرح خدمات:

پوريا صنعت

تلفن:
آدرس:
پارامترهای تحت پایش: Dust Concentration
شرح خدمات:

پيام شيمي راد

تلفن:
آدرس:
پارامترهای تحت پایش: TVOC
شرح خدمات: تعویض سنسورتوسط شرکت رایپا در تاریخ 12/9/65 انجام شد

پيشرو بهين آفرين پارس

تلفن:
آدرس:سمنان شهرک صنعتي جنت آباد
پارامترهای تحت پایش: Dust Concentration
شرح خدمات: نصب و راه اندازی سامانه پایش آنلاین برای مجموعه گازهای بنزن تولوئن- اتیل بنزن -زایلن (Total VOC)

پيشرو بهين بازآفرين جنت

تلفن:
آدرس:سمنان ايوانکي شهرک صنعتي جنت آباد
پارامترهای تحت پایش: Dust Concentration
شرح خدمات: نصب و راه اندازی سامانه پایش آنلاین برای مجموعه گازهای بنزن تولوئن- اتیل بنزن -زایلن (Total VOC)

تجهيزات پزشکي هلال ايران

تلفن:02692108615
آدرس:کيلومتر 52 کرج قزوين نرسيده به پل کردان
پارامترهای تحت پایش: PH,TSS
شرح خدمات:

تعاوني بام گستر ماهان دليجان

تلفن:
آدرس:سمنان شهرک ايوانکي
پارامترهای تحت پایش: TVOC
شرح خدمات: نصب و راه اندازی سامانه پایش آنلاین برای مجموعه گازهای بنزن تولوئن- اتیل بنزن -زایلن (Total VOC)

جهان البرز دليجان

تلفن:
آدرس:سمنان شهرک ايوانکي
پارامترهای تحت پایش: TVOC
شرح خدمات: نصب و راه اندازی سامانه پایش آنلاین برای مجموعه گازهای بنزن تولوئن- اتیل بنزن -زایلن (Total VOC)

حنابام شرق

تلفن:
آدرس:سمنان شهرک ايوانکي
پارامترهای تحت پایش: TVOC
شرح خدمات: نصب و راه اندازی سامانه پایش آنلاین برای مجموعه گازهای بنزن تولوئن- اتیل بنزن -زایلن (Total VOC)

ذوب فلزات نگين قم

تلفن:02353343612
آدرس:قم - شهرک صنعتي شکوهيه - فاز 2 کلاهدوز 2 پلاک 299
پارامترهای تحت پایش: Dust Concentration
شرح خدمات:

رایپا صنعت حساب مدیریت

تلفن:09122306802
آدرس:دفتر مرکزی رایپا
پارامترهای تحت پایش: CO2,COD,DO,Dust Concentration,EC,PH,TURB
شرح خدمات:

رفاه بام دليجان

تلفن:
آدرس:سمنان شهرک ايوانکي
پارامترهای تحت پایش: TVOC
شرح خدمات: نصب و راه اندازی سامانه پایش آنلاین برای مجموعه گازهای بنزن تولوئن- اتیل بنزن -زایلن (Total VOC)

ريخته گري تبريزي

تلفن:
آدرس:
پارامترهای تحت پایش: Dust Concentration
شرح خدمات: نصب و راه اندازی سامانه پایش آنلاین برای مجموعه گازهای بنزن تولوئن- اتیل بنزن -زایلن (Total VOC)

سرب آبان

تلفن:
آدرس:قم - شهرک صنعتي شکوهيه - فاز 2 - کلادوز 5 - FN477
پارامترهای تحت پایش: Dust Concentration
شرح خدمات:

سمنان آلياژ

تلفن:02923423503
آدرس:شهرک صنعتي ايوانکي - بلوار تلاش - انتهاي تلاش 5 سمنان آلياژ
پارامترهای تحت پایش: Dust Concentration
شرح خدمات:

سیمان باقران بیرجند

تلفن:05623433255
آدرس:استان خراسان جنوبی، بیرجند - اسدیه - 45 کیلومتری جاده مرزی میل 73
پارامترهای تحت پایش: Dust Concentration
شرح خدمات:

سيمان فراز فيروزکوه

تلفن:021-23571
آدرس:فيروزکوه، کيلومتر 5، سه راه سمنان، جاده اميريه، جنب کارخانه آهک، کارخانه سيمان فراز فيروزکوه
پارامترهای تحت پایش: Dust Concentration
شرح خدمات:

شرکت سبحان آسمان شرق

تلفن:
آدرس:
پارامترهای تحت پایش: Dust Concentration
شرح خدمات: نصب و راه اندازی سامانه پایش آنلاین برای مجموعه گازهای بنزن تولوئن- اتیل بنزن -زایلن (Total VOC)

شرکت شیلتون

تلفن:02644383701
آدرس:اتوبان کرج - قزوین ، پل کردان ، خیابان علیخان سلطانی ، خیابان شهید بخشنده ، شرکت شیلتون
پارامترهای تحت پایش: PH,Temperature
شرح خدمات:

شرکت کشت و صنعت روژين تاک

تلفن:02122888890
آدرس:تهران - پاسدارن -نيستان 6
پارامترهای تحت پایش: COD,DO,EC,PH,TSS
شرح خدمات:

صادقي خوشدل

تلفن:
آدرس:
پارامترهای تحت پایش: TVOC
شرح خدمات: نصب و راه اندازی سامانه پایش آنلاین برای مجموعه گازهای بنزن تولوئن- اتیل بنزن -زایلن (Total VOC)

علي قاسم پور

تلفن:
آدرس:سمنان شهرک ايوانکي
پارامترهای تحت پایش: TVOC
شرح خدمات: نصب و راه اندازی سامانه پایش آنلاین برای مجموعه گازهای بنزن تولوئن- اتیل بنزن -زایلن (Total VOC)

فرآوران ذوب سلفچگان

تلفن:02533673959
آدرس:قم شهرک صنعتي سلفچگان
پارامترهای تحت پایش: Dust Concentration
شرح خدمات:

فراز بام گستر مرواريد

تلفن:
آدرس:
پارامترهای تحت پایش: TVOC
شرح خدمات: نصب و راه اندازی سامانه پایش آنلاین برای مجموعه گازهای بنزن تولوئن- اتیل بنزن -زایلن (Total VOC)

فروآلياژ ايران

تلفن:06664323264-5
آدرس:استان لرستان- ازنا، مومن آباد
پارامترهای تحت پایش: Opacity
شرح خدمات: نصب و راه اندازی سامانه پایش آنلاین غبار و تجهیز سه دودکش به سنسور غبارسنج

فروسیلیس ایران

تلفن:02313352231
آدرس:سمنان کيلومتر 11 جاده سمنان دامغان مقابل شهرک صنعتي
پارامترهای تحت پایش: CO,CO2,Dust Concentration
شرح خدمات:

فروسیلیس ایران غیر فعال

تلفن:02313352231
آدرس:سمنان کيلومتر 11 جاده سمنان دامغان مقابل شهرک صنعتي
پارامترهای تحت پایش: CO,CO2,Opacity
شرح خدمات:

فورژان فلز

تلفن:
آدرس:
پارامترهای تحت پایش: Dust Concentration
شرح خدمات: نصب و راه اندازی سامانه پایش آنلاین برای مجموعه گازهای بنزن تولوئن- اتیل بنزن -زایلن (Total VOC)

قیر و عايق جنت آباد

تلفن:02324773138
آدرس:شهرک صنعتي جنت آباد - بلوار کاج - نيلوفر 36 شماره 1026
پارامترهای تحت پایش: TVOC
شرح خدمات: نصب و راه اندازی سامانه پایش آنلاین برای مجموعه گازهای بنزن تولوئن- اتیل بنزن -زایلن (Total VOC)

قير و ايزوگام خوش دست

تلفن:
آدرس:
پارامترهای تحت پایش: TVOC
شرح خدمات: نصب و راه اندازی سامانه پایش آنلاین برای مجموعه گازهای بنزن تولوئن- اتیل بنزن -زایلن (Total VOC)

قيرو ايزوگام احمدي

تلفن:
آدرس:سمنان شهرک ايوانکي
پارامترهای تحت پایش: TVOC
شرح خدمات: نصب و راه اندازی سامانه پایش آنلاین برای مجموعه گازهای بنزن تولوئن- اتیل بنزن -زایلن (Total VOC)

قيرو ايزوگام حميد قاسم پور

تلفن:
آدرس:سمنان- ايوانکي
پارامترهای تحت پایش: TVOC
شرح خدمات: نصب و راه اندازی سامانه پایش آنلاین برای مجموعه گازهای بنزن تولوئن- اتیل بنزن -زایلن (Total VOC)

قيرو ايزوگام قاسم پور

تلفن:
آدرس:
پارامترهای تحت پایش: TVOC
شرح خدمات: نصب و راه اندازی سامانه پایش آنلاین برای مجموعه گازهای بنزن تولوئن- اتیل بنزن -زایلن (Total VOC)

قيرو ايزوگام محمد قاسم پور

تلفن:
آدرس:
پارامترهای تحت پایش: TVOC
شرح خدمات: نصب و راه اندازی سامانه پایش آنلاین برای مجموعه گازهای بنزن تولوئن- اتیل بنزن -زایلن (Total VOC)

قيرو ايزوگام مهدي قاسم پور

تلفن:
آدرس:
پارامترهای تحت پایش: TVOC
شرح خدمات: نصب و راه اندازی سامانه پایش آنلاین برای مجموعه گازهای بنزن تولوئن- اتیل بنزن -زایلن (Total VOC)

کهن معدن کندوان پارس

تلفن:02122886290
آدرس:تهران
پارامترهای تحت پایش: Dust Concentration
شرح خدمات:

لاستیک بارز

تلفن:
آدرس:کرمان - لاستیک بارز
پارامترهای تحت پایش: COD,DO,PH,TSS
شرح خدمات: نیاز به کالیبراسیون دارد

پایش لحظه ای، پایش آنلاین محیط زیست , مجری طرح پایش آنلاین محیط زیست , پایش آنلاین آلاینده ها , گاز , غبار , پایش , پایش آنلاین , آلاینده های محیط زیست , مجری طرح پایش لحظه ای محیط زیست , رایان پایش صنعت , مجری طرح پایش لحظه اي محیط زیست , مجری طرح پایش آنلاین محیط زیست , پایش آنلاین آلاینده ها , گاز , غبار , پایش , پایش آنلاین , آلاینده های محیط زیست , رایان پایش صنعت , هوا , آب , پسماند , پاب , بازیافت , بازیافت پسماند , آلودگی هوا , نمایش آلودگی هوا , آلودگی آب , نمایش آلودگی آب , آلودگی , نمایشگر آلودگی ,نمایش گر آلاینده , کنترل آلودگی , نمایش آلودگی محیط زیست , نرم افزار پایش لحظه ای,نرم افزار پایش , نرم افزار پایش آنلاین،مجری پایش لحظه ای نرم افزار نمایش آلاینده ها،راه اندازی و تولید پکیج تصفیه خانه هوشمند صنعتی و بهداشتی
عضو رسمی پارک فناوری پردیس
دوستدار محیط زیست
همایش بزرگان محیط زیست
گواهینامه ایزو 9001-2008
تهرانپارس بزرگراه رسالت شرق خیابان رشید جنوبی پلاک 133 ساختمان ونوس طبقه چهارم واحد 15
تلفن : 02177956451
تلفن همراه : 09122306802
فکس: 02177945589
تبلیغات
 
 
ثبت نام
  • بازديدکنندگان امروز:54
  • بازديدکنندگان هفته:848
  • بازديدکنندگان ماه:8508
  • کل بازديدکنندگان:673290